خاطرات سیاسی دکتر فلاحت پیشه

خاطره(19)/سینه ستبر پهلوان وفادار و بغض های رهبر قدرشناس

"سرمقاله به یاد ماندنی امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر فلاحت پیشه"

پس از جلسه با آقایان دكتر صالحی،حسینی،نجار،غضنفری،دانشجو و خلیلیان وزرای امور خارجه، اقتصاد، كشور ،صنایع و بازرگانی ،علوم وكشاورزی وهمچنین رحیمی،عزیزی و میر تاج الدینی معاونین رئیس جمهور وچند تن دیگر از اعضای دولت مذاكراتی داشتم.بالاتفاق می فرمودند كه تا كنون اینگونه آقا را در حالت بغض وتاكید توأمان ندیده بودیم.آنها كه روز قبل از تهران آمده بودند، می گفتندالبته این امر بی تأثیر از رابطه درونی چند روز میهمانی ایشان در جمع كرمانشاهی ها نیست.صحنه هایی كه حتی مردم ومسئولان پایتخت را نیز به هیجان واداشته است.

بی شك بنده ودیگر مسافرین در جلسه جمع بندی مصوبات سفر استانی مقام معظم رهبری وهیئت دولت به كرمانشاه،خاطرات وشرایط خاص این رویداد را فراموش نخواهیم كرد.بعد از گزارش آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور،رهبر معظم انقلاب سخنرانی جدی ای را ایراد فرمودندكه بخش عمده آن توام با بغض بود.روز قبل ایشان«كرمانشاه» را سینه ستبر ایران زمین خوانده بودند كه متواضعانه محرومیت ها را تحمل كرده است.اما جانانه مقاومت كرده وهنوز وفادار مانده است.این پهلوان نه تنها نمی‌میرد،بلكه با خروش خود در استقبال از رهبر بزرگ خون ایرانیان را به جوش آورد وبر یاس دشمنان افزود وبا افزودن برگ دیگری به تاریخ پایداری خود،روحیه پهلوانی را در فرهنگ سیاسی كشور جان تازه ای بخشید.صفت نیكی كه بدون استثناء در همه سخنرانی ها وبیانات رهبر انقلاب تكرار گردید.بغض های روز آخر، ناشی از روحیه قدر شناسی ایشان بود.می گفت: ما مدیون آن شیر زنی هستیم كه گفت؛ با دیدن رهبرم، احساس می‌كنم كه دو فرزندم شهید نشده اند، فرمود: اگر در حق این مردم كوتاهی كنیم فردای قیامت نمی توانیم پاسخگو باشیم.فریاد زد كه بدنم به لرزه افتاد وقتی فهمیدم كه در خانواده ای شش جوان بیكار زندگی می كنند.وگلایه كرد كه شما حق ندارید كه با اختلافات و ضعف های خود مانع خدمت شایسته به مردم شوید وتاكید فرمود به جای راه رفتن در میدان، بایددوید، چون با فعالیت روزمره ومعمولی ،نمی توان عقب ماندگی های استان را جبران كرد وسرانجام اینكه در چند فراز از بیانات خود همه را با این سئوال خطاب كرد كه آیا می توانیم از طرف شما به مردم قول دهیم؟آیا از همین فردا كار را بطور جدی شروع خواهید كرد؟ و در مرحله حرف متوقف نخواهید شد؟و...(نقل به مضمون)
زمانی كه در تدارك انجام وظیفه در میزبانی سفر مقام معظم رهبری بودیم،از طرف مجمع نمایندگان استان مامور شدم كه متن تشكر از ایشان و دعوت مردم به استقبال را تدوین نمایم.در انتهای آن متن برخی از مشكلات و مطالبات مردم را نیز آورده بودم.متاسفانه هنگام قرائت متن از شبكه استانی فهمیدم آن قسمت را برداشته اند .زمانی كه جویاشدم گفتند كه در این سفر نباید این موارد مطرح شود.اما در پایان سفر آنچه برای من و دیگر مردم استان مشهود بود این بود كه حضرت آقا بیش از همه ما مسئولان میانی مشغله مطالبات و مشكلات مردم و طرح آن را دارند. پس از جلسه با آقایان دكتر صالحی،حسینی،نجار،غضنفری،دانشجو و خلیلیان وزرای امور خارجه، اقتصاد، كشور ،صنایع و بازرگانی ،علوم وكشاورزی وهمچنین رحیمی،عزیزی و میر تاج الدینی معاونین رئیس جمهور وچند تن دیگر از اعضای دولت مذاكراتی داشتم.بالاتفاق می فرمودند كه تا كنون اینگونه آقا را در حالت بغض وتاكید توأمان ندیده بودیم.آنها كه روز قبل از تهران آمده بودند، می گفتندالبته این امر بی تأثیر از رابطه درونی چند روز میهمانی ایشان در جمع كرمانشاهی ها نیست.صحنه هایی كه حتی مردم ومسئولان پایتخت را نیز به هیجان واداشته است.
در استان كرمانشاه‌تنوع بی بدیلی از شرایط اقلیمی وجمعیت شناختی وجود دارد.چهار شرایط آب وهوایی وجغرافیایی متفاوت همراه با همزیستی مسالمت آمیز مردمان شیعه،سنی واهل حق وتعدد ایلی وزبانی،این استان را به منطقه ای منحصر به فرد تبدیل كرده است.از ابتدای انقلاب وبا توطئه‌های تجزیه طلبی تا دیروز قبل از سفر، با اقدامات ایذایی وتروریستی، دشمنان تلاش می كردند كه سیاست های مشغله سازی خود را علیه كشور در چنین شرایط اقلیمی وجمعیت شناختی سامان دهند، اما این سفر، حضور وخاصه نطق های راهبردی ودقیق مقام معظم رهبری، هر آنچه را دشمنان برای ایران ضعف می دانستند، به نقاط قوتی پایدار تبدیل كرد.
مردمان شیعه واهل سنت با شعار های وحدت گرا همه جا حضور داشتند ودر میان مردمان اهل حق نیز این تكلیف زمزمه شد كه زن ومرد وكودك نباید كسی در خانه بماند وانصافاً حتی تا مرزی ترین روستا های استان كسی در خانه نماند چه آنهایی كه افتخار میزبانی شخص مقام عظمای ولایت را داشتند وچه كسانی كه پذیرای نمایندگان ویژه ایشان بودند.لذا بركات سفر ایشان به استان كرمانشاه محدود نشد.در شرایطی كه افول مشروعیت سرمایه‌داری در غرب،‌سیاستمداران آن دیار را مجبور كرده بود برای مقابله با موج جدید شورش ها به شرایط فوق العاده روی آورند آنچه در كرمانشاه گذشت،مولفه‌های امنیتی وسیاسی ایران را دردنیا ومنطقه تقویت نمود.
حتی كشورهایی كه به روال گذشته در توطئه های سازمان سیا برای انحراف تحولات خاورمیانه سهیم شده بودند، در اوج زوال مشروعیت نظام سیاسی خود جلوه هایی دیگر از نظام مردمسالاری دینی ایرانیان را مشاهده كردند.این چند روز به عنوان سنجه ای از شاخص های ثبات سیاسی، حتی تحلیلگران مغرض مخالف جمهوری اسلامی‌را به اعترافات تازه ای وا داشت. در زمینه توسعه وعمران نیز، صد ها میلیارد تومان در قالب 140مصوبه ، اعتبار تسهیلات جهت توسعه زیر ساخت های استان مورد تصویب قرار گرفت. قرار شد با 600 میلیارد تومان تزریق اعتبار خواست همیشگی مردم در اتصال راه آهن ایران به عراق از مسیر كرمانشاه ،اسلام آبادغرب -خسروی تحقق یابد وعنایت ویژه ای به گسترش مبادلات مرزی با عراق صورت گیرد. یك ردیف ویژه 300میلیاردی برای جبران عقب ماندگی های استان در بودجه گنجانده شده وهزار میلیارد تومان نیز جهت جذب سرمایه گذاری واشتغال هزینه شود.
از این محل 28 واحد صنعتی بزرگ در استان تعریف خواهد شد. گازرسانی به روستاها، عمران شهر ها وروستاهای مناطق جنگی وبهسازی دیگر شهر ها وروستا ها ، طرح های آموزشی وبهداشتی وفرهنگی ومساجد وخاصه كشاورزی از جمله مواردی بود كه طبق دستور مقام معظم رهبری باید با جهش در توسعه مواجه شوند.قرار شد كارگروه ویژه ای از معاونت اول تا وزرای موثر در امور عمران واشتغال مصوبات سفر را اجرایی نمایند. این گروه حتماً می دانند كه با عنایت خاص رهبری ، باید بطور مستمر به ایشان گزارش دهند.رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار با نمایندگان استان تاكید كردند كه در پیگیری اجرای مصوبات جدی باشید. واقعیت این است كه در خلال این سفر به مواردی برخوردیم كه حتی مبین مظلومیت ایشان نیز بود. در یكی از موارد زمانی‌كه اینجانب موضوع دوم اجرای مصوبه سفر استانی دولت در انتقال كارخانه قند اسلام آبادغرب به منطقه ویژه وافزایش 7 برابری ظرفیت آن را مطرح كردم، فهمیدم كه آقایان حتی حاضر نشده اند مصوبه را خدمت ایشان تقدیم كنند وتنها به ما پاسخ می دادند كه این كار نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی كل قوا است، چون كارخانه متعلق به اتكا وزیر مجموعه وزارت دفاع است.ایشان در جلسه هیئت دولت خطاب به وزیر دفاع فرمودند كه طرح انجام این كار باید دو سه ماهه آماده شود.
اوج بغض میهمان عزیز ما در جلسه دولت زمانی بود كه فرمود:
«آقایان من از ناحیه مردم این استان نگران نیستم بلكه نگرانی من از وظیفه است. دیدید كه آنها چه كردند آنها تا چه حد استقبال ومیهمان‌نوازی كردند.اگر شما به وظیفه خود عمل نكنیدباید در قیامت پاسخگو باشید.البته انتظار ایشان هم در حد مقدورات ومردم كرمانشاه نیز چیزی فراتر از مقدورات نمی خواهند.
اكنون كه سفر پایان یافته است به عنوان احدی از نمایندگان مردم شریف استان كرمانشاه گواهی می دهم كه هم رهبر عزیزمان وهم مردمان استان مقاوم كرمانشاه در این رویداد تاریخی به وظیفه خود عمل كردند و آنچه ماند وظیفه ما مدیران ومسئولان میانی است كه باید بكوشیم تا شرمنده آن مردم واین رهبر نشویم.ایشان باحضور خود بار دیگر تاریخ حماسه پهلوانان غرب كشور را تذكر دادند ومردم نیز انتظاری فراتر از مقدورات ندارند وبعد از سنگ تمام رهبرشان برای حل مشكلات آنها، اكنون توپ را در زمین مسئولان می بینند. نباید از آنهایی باشیم كه به نام رهبری توقع ایجادنماییم وخود در برآورده سازی توقعات سهل انگاری كنیم. وصف شادی مردم از این روز میهمانی را باید از ایثارگران وجانبازان وخانواده های شهیدی شنید كه گفتند:
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم كه غم از دل برود چون تو بیایی

"حشمت الله فلاحت پیشه"

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic